Increase size
Reset to Default
Decrease size

Ichki xujjatlar

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING AXBOROT SIYOSATI TO’G'RISIDAGI NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING DIVIDEND SIYOSATI TO'G'RISIDA gi NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING «ICHKI NAZORAT TO'G'RISIDA»GI NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING IJROIYA ORGANI TO'G'RISIDA GI NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING “KUZATUV KENGASHI TO'G'RISIDA”GI NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» Aksiyadorlik Jamiyatining «MANFAATLAR ZIDDIYATI PAYTIDAGI XARAKATLAR TARTIBI TO'G'RISIDA»gi NIZOMI


«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI TAFTISH KOMISSIYASI TO'G'RISIDAGI NIZOMI