Increase size
Reset to Default
Decrease size

1.1. POSILKALARNI JO'NATISH

Band t/r Poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari Jo'natilayotgan posilkaning to'liq yoki to'liq bo'lmagan har bir 500 gr.ga olinadigan og'irlik yig'imi (so'mda)
Er usti transp. havo transp. aralash usulda
korxona aholi korxona aholi korxona aholi
1   POSILKALARNI JO'NATISH         
    Jo'natish masofasi.,km.        
  1 600 gacha 1700 900 2200 1200 1700 900
  2 600 dan ortiq 2200 1200 2900 1700 2500 1300


Band t/r Poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari  To'lov miqdori, so'mda
korxona aholi
  3

Posilkaning e'lon qilingan qiymati uchun haq:
e'lon qilingan qiymatning har bir to'liq yoki to'liq bo'lmagan so'midan 

0,05 0,05
    «E'htiyot qiling», katta o'lchamli belgisi, shuningdek og'irligi 10 kg. dan ortiq bo'lgan posilkalar uchun, posilkaning og'irligi to'lanadigan haqga quyidagicha ustama haq olinadi:
  4 er usti transportida jo'natilganda  100% 100%
  5 havo transportida 20% 20%
  6 aralash usulda 50% 50%