Increase size
Reset to Default
Decrease size

2.1.6. Posilkalar

Band t/r Poz. t/r Jo'natiladigan posilkalar uchun jo'natuvchidan olinadigan tarozi haqi Og'irlik kupyuralari, kg
1gacha 1 dan 3 gacha 3 dan 5 gacha 5 dan 10gacha 10 dan 15 gacha 15 dan 20 gacha
    Posilkalar:  (og'irligi uchun haq)  
    Ozerbayjon  
  1 Er usti transportida., so'm  27200 45500 63700 109600 155400 201100
  2 Havo transportida., so'm  17200 46800 65500 112200 158600 205400
    Armeniya  
  3 Er usti transportida., so'm  28000 46800 65500 112800 159600 206600
  4 Havo transportida., so'm  29500 49400 69200 119200 168600 218100
    Belarusiya  
  5 Er usti transportida., so'm  18200 30600 42800 73500 104000 134600
  6 Havo transportida., so'm  35000 58800 82200 140900 199900 258600
    Gruziya  
  7 Er usti transportida., so'm  32400 54500 76300 130900 185600 240100
  8 Havo transportida., so'm  36100 60200 84200 144600 204500 264600
    Qozog'iston  
  9 Er usti transportida., so'm  20800 34900 48800 83700 118400 153400
  10 Havo transportida., so'm  25100 41600 58400 100600 142700 184500
    Qirg'iziston  
  11 Er usti transportida., so'm  19900 33500 47500 81510 115700 149400
  12 Havo transportida., so'm  20700 35000 48500 83200 117500 152400
    Moldova  
  13 Er usti transportida., so'm  28000 46700 65500 112300 159300 206400
  14 Havo transportida., so'm  31500 52500 73500 126500 178800 231900
    Rossiya  
  15 Er usti transportida., so'm  48800 81900 114700 196600 279200 361300
  16 Havo transportida., so'm  60500 100600 141300 242100 342400 443000
    Tojikiston  
  17 Er usti transportida., so'm  19800 33000 45900 78900 111700 144600
  18 Havo transportida., so'm  20800 35100 49400 85200 120600 156300
    Turkmaniston  
  19 Er usti transportida., so'm  20700 35100 49100 84100 119300 154300
  20 Havo transportida., so'm  23700 39900 55900 96200 136400 176700
    Ukraina  
  21 Er usti transportida., so'm  26700 45100 63100 108400 153400 198500
  22 Havo transportida., so'm  31100 51700 72500 124000 175800 227500


Band t/r poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, so'mda
  23 E'lon qilingan qiymat uchun haq - e'lon qilingan qiymatning har bir to'liq yoki to'liq bo'lmagan SDRsi uchun olinadi     5%  SDR kurs bo'yicha


Band t/r poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, so'mda
korhona aholi
  24 O'tkazilayotgan summa uchun pul mablag'larining pochta o'tkazmasini jo'natish 0,10 0,06
  25 Ro'yhatdan o'tkaziladigan pochta jo'natmasi olinganligi to'g'risidagi xabarnoma uchun 1300
  26 Posilkani bermaslik to'grisidagi xabarnoma uchun 1300
  27 Jo'natilayotgan pochta jo'natmalari uchun, mo'ljallangan mamlakatda shaxsan qo'liga topshiriladigan posilkalarni ham hisobga olganda  (jo'natuvchining hoxishiga ko'ra), yoki oluvchining qo'liga ushbu jo'natmalar kelganligi to'grisidagi xabarnomani topshirish uchun 900
  28 Buyurtmali jo'natmani shaxsan qo'liga topshirish uchun    900
  29 Jo'natuvchi tomonidan pochta jo'natmasini qaytarish yoki manzili o'zgarganligi to'grisida berilgan ariza uchun 1200
  30 Jo'natuvchi tomonidan halqaro pochta jo'natmasini qidirish tog'risida berilgan ariza uchun 1700
  31 Agar jo'natuvchi 27 va 28 poziciyalarda ko'rsatilgan xizmatlar telegraf yoki aviapochta orqali ko'rsatilishini hoxlasa, ushbu bandlarda, ko'rsatilgan pochta to'lovlariga so'zlarning aniq soni bo'yicha telegrammaning narxi yoki og'irligi 20g.gacha bo'lgan jo'natmani havo transporti orqali oddiy xatni jo'natish uchun olinadigan qo'shimcha haq qo'shiladi    
  32 Jo'natilayotgan posilkalarni tekshirishda bojxona rasmiyatchiligi uchun, har bir posilkaga 1200
  33 Jo'natilayotgan posilkalarni tekshirishda bojxona rasmiyatchiligi uchun, har bir mayda paketga 900
  34 O'zbekistondan jo'natiladigan, og'irligi va e'lon qilingan qiymatidan, qaysi mamlakatga yuborilayotganligidan qat'i-nazar qiymati e'lon qilingan posilkalar uchun e'kspedicion yig'im 2200
    Izoh: Xalkaro pochta jo'natmalarini, posilkalarni o'rovlash va qayta o'rovlash, mayda paketlarni, banderol va posilkalarni saqlash, og'irligi 500g.dan ko'p bo'lgan mayda paketlarni uyiga etqazib berish, bojxona deklaraciyasini to'ldirish va boshqa shunga o'hshash qo'shimcha xizmatlar tariflari ichki ayriboshlashdagi o'hshash qo'shimcha xizmatlarning tariflariga ko'ra ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.