Increase size
Reset to Default
Decrease size

2.2.6. Posilkalar

Band t/r Poz. t/r Jo'natiladigan posilkalar uchun jo'natuvchidan olinadigan tarozi haqi Og'irlik kupyuralari, kg
1gacha 1 dan 3 gacha 3 dan 5 gacha 5 dan 10 gacha 10 dan 15 gacha 15 dan 20 gacha
6   Posilkalar: (og'irligi uchun haq)            
  EVROPA            
  Avstriya            
1 Er usti transportida., so'm 23700 39700 55500 94900 134600 174200
2 Havo transportida., so'm 29100 48600 68500 117000 166000 214900
  Albaniya            
3 Er usti transportida., so'm 29800 50100 70200 121200 171300 221700
4 Havo transportida., so'm 31500 52300 73300 125700 178100 230500
  Andorra            
5 Er usti transportida., so'm 31500 52500 73500 126000 178600 230800
6 Havo transportida., so'm 35800 60200 84200 144600 204800 265100
  Bolgariya            
7 Er usti transportida., so'm 23300 38700 54000 93000 131300 170200
8 Havo transportida., so'm 26700 44700 62700 106600 151700 195900
  Bel'giya            
9 Er usti transportida., so'm 57200 95300 133600 228700 324000 419100
10 Havo transportida., so'm 70200 117500 164300 281800 399100 516600
  Bosniya va Gercegovina            
11 Er usti transportida., so'm 24100 40300 56400 96900 137200 177700
12 Havo transportida., so'm 27000 45100 63100 107900 152800 197900
  Vatikan            
13 Er usti transportida., so'm 16300 27200 38000 64900 92300 119200
14 Havo transportida., so'm 19800 33000 45900 79200 112190 145200
  Buyuk Britaniya            
15 Er usti transportida., so'm 56500 94900 132500 227200 322100 416500
16 Havo transportida., so'm 63700 106400 149100 256000 362700 469400
  Vengriya            
17 Er usti transportida., so'm 21800 36800 51700 88800 126000 163200
18 Havo transportida., so'm 28300 47500 66200 113800 160800 208400
  Germaniya            
19 Er usti transportida., so'm 31600 53200 74800 128300 182000 235700
20 Havo transportida., so'm 36800 61100 85500 146800 207900 269000
  Gibraltar            
21 Er usti transportida., so'm 19900 33400 46800 80200 113800 146900
22 Havo transportida., so'm 25700 42800 60200 103200 146300 189400
  Greciya            
23 Er usti transportida., so'm 36400 60800 85200 145600 206400 267000
24 Havo transportida., so'm 40600 68100 95300 163700 231800 300200
  Daniya            
25 Er usti transportida., so'm 23700 39900 55900 96500 136400 176700
26 Havo transportida., so'm 28600 47800 67200 115300 163200 211300
  Irlandiya            
27 Er usti transportida., so'm 26000 43300 60800 104300 147900 191000
28 Havo transportida., so'm 30900 52000 72800 125500 177700 230400
  Islandiya            
29 Er usti transportida., so'm 26300 44200 62100 106600 151700 196300
30 Havo transportida., so'm 33400 55900 78700 134800 191000 247400
  Ispaniya            
31 Er usti transportida., so'm 26000 43300 60800 104900 148100 192100
32 Havo transportida., so'm 30900 52000 72500 124700 176700 228700
  Italiya            
33 Er usti transportida., so'm 23300 38700 54500 93500 132500 171300
34 Havo transportida., so'm 26700 44700 62700 106600 151700 195900
  Kanar orollari            
35 Er usti transportida., so'm 26000 43300 60800 104900 148100 192100
36 Havo transportida., so'm 26700 44700 62700 106600 151700 195900
  Kipr            
37 Er usti transportida., so'm 20700 35000 48600 83200 118200 152800
38 Havo transportida., so'm 24100 40600 57200 98400 139100 180300
  Korsika            
39 Er usti transportida., so'm 31600 53200 74800 128600 182000 235800
40 Havo transportida., so'm 35800 60200 84200 144700 204800 265100
  Latviya            
41 Er usti transportida., so'm 16600 28200 39400 67200 95300 123400
42 Havo transportida., so'm 21300 35600 49900 85700 121200 156900
  Litva            
43 Er usti transportida., so'm 24600 41000 57500 98500 139500 180700
44 Havo transportida., so'm 27200 45500 64000 109600 155400 201100
  Lihtenshteyn            
45 Er usti transportida., so'm 24600 41200 57900 99300 140700 182400
46 Havo transportida., so'm 29500 49700 69600 119200 168700 218700
  Lyuksemburg            
47 Er usti transportida., so'm 21200 35000 49000 84100 118800 153900
48 Havo transportida., so'm 26300 43600 61100 104900 148600 192400
  Makedoniya            
49 Er usti transportida., so'm 22800 38000 53200 91000 12000 166900
50 Havo transportida., so'm 27000 45200 63300 108900 153900 199400
  Mal'ta            
51 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
52 Havo transportida., so'm 33800 56400 79200 135700 192400 249000
  Monako            
53 Er usti transportida., so'm 31600 52500 73500 126000 178400 231000
54 Havo transportida., so'm 35800 59800 84200 144700 204800 265100
  Niderlandyi            
55 Er usti transportida., so'm 24600 41000 57500 98500 139500 180700
56 Havo transportida., so'm 29300 49100 69300 118800 168600 218300
  Norvegiya            
57 Er usti transportida., so'm 29300 49000 68600 118000 166900 216100
58 Havo transportida., so'm 34700 58100 81500 139800 198000 256400
  Pol'sha            
59 Er usti transportida., so'm 21200 35400 49700 85000 120600 156300
60 Havo transportida., so'm 27000 45200 63400 109500 154700 200600
  Portugaliya            
61 Er usti transportida., so'm 30600 51600 72000 123900 175500 227200
62 Havo transportida., so'm 36300 60800 85000 145600 206400 267000
  Ruminiya            
63 Er usti transportida., so'm 26300 43800 61600 105800 150000 194100
64 Havo transportida., so'm 28300 47300 66200 113400 160800 207900
  San-Marino            
65 Er usti transportida., so'm 23300 38900 54300 93500 132300 171000
66 Havo transportida., so'm 26700 44700 62700 107100 152000 196300
  Serbiya            
67 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122500 173400 224500
68 Havo transportida., so'm 33800 56400 79200 135900 192700 249500
  Slovakiya            
69 Er usti transportida., so'm 21700 36300 51100 87800 124500 161200
70 Havo transportida., so'm 27000 45200 63400 109500 154700 200600
  Sloveniya            
71 Er usti transportida., so'm 21700 36300 51100 87800 124500 161200
72 Havo transportida., so'm 26700 44700 62700 107000 151500 195900
  Farer orollari            
73 Er usti transportida., so'm 23900 40000 56300 96700 136800 177200
74 Havo transportida., so'm 30400 51000 71200 121900 172500 223300
  Finlyandiya            
75 Er usti transportida., so'm 33000 55500 77400 132900 188200 243500
76 Havo transportida., so'm 36900 61600 86500 147900 209700 271300
  Franciya            
77 Er usti transportida., so'm 31600 52500 73500 126000 178400 231000
78 Havo transportida., so'm 35800 59800 84200 144700 204800 265100
  Horvatiya            
79 Er usti transportida., so'm 21200 35400 49700 85000 120600 156300
80 Havo transportida., so'm 25700 43300 60800 104300 147600 191000
  Chernogoriya            
81 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
82 Havo transportida., so'm 33800 56400 79200 135900 192700 249500
  Chehiya            
83 Er usti transportida., so'm 22400 37700 52700 90400 128600 166100
84 Havo transportida., so'm 27200 45500 63400 109100 154300 199600
  Shveycariya            
85 Er usti transportida., so'm 24600 41000 57500 98500 139500 180700
86 Havo transportida., so'm 29300 49100 69300 118800 168600 218300
  Shveciya            
87 Er usti transportida., so'm 48600 81500 114400 196300 278200 360500
88 Havo transportida., so'm 54500 91500 128600 220200 312300 403900
  E'stoniya            
89 Er usti transportida., so'm 23400 39700 55500 95300 135100 174900
90 Havo transportida., so'm 27200 45500 63400 109100 154300 199600
  Yugoslaviya            
91 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
92 Havo transportida., so'm 33800 56400 79200 135900 192700 249500
  OSIYO            
  Aomyin'            
93 Er usti transportida., so'm 25700 43300 60800 104300 147600 191000
94 Havo transportida., so'm 26700 44700 62800 107900 152800 198000
  Afg'oniston            
95 Er usti transportida., so'm 40300 67600 94600 162100 229500 297300
96 Havo transportida., so'm 46700 77900 109500 187200 265600 343900
  Bangladesh            
97 Er usti transportida., so'm 21300 35800 50100 86200 121900 158000
98 Havo transportida., so'm 22400 37400 52500 90100 127700 165100
  Bahrayn            
99 Er usti transportida., so'm 23000 38200 53700 92000 130400 168700
100 Havo transportida., so'm 28200 47100 66000 113400 160800 208000
  Birma            
101 Er usti transportida., so'm 19400 32500 45800 78700 111400 144200
102 Havo transportida., so'm 19800 33000 46700 80300 113500 147300
  Bruney            
103 Er usti transportida., so'm 19400 32400 45200 77400 109900 142100
104 Havo transportida., so'm 21700 36300 51000 87400 123900 160200
  Butan            
105 Er usti transportida., so'm 28900 48100 67600 116100 164500 212900
106 Havo transportida., so'm 35400 59000 82400 141400 199900 258700
  V'etnam            
107 Er usti transportida., so'm 21200 35400 49100 84200 119600 154400
108 Havo transportida., so'm 25600 42800 59700 102600 145200 187900
  Gonkong            
109 Er usti transportida., so'm 26700 44700 62800 107500 152400 197200
110 Havo transportida., so'm 31600 52700 73800 126500 179300 231900
  Isroil            
111 Er usti transportida., so'm            
112 Havo transportida., so'm 25200 42600 59500 102300 145000 187700
  Hindiston 26700 44700 62700 107000 151500 195900
113 Er usti transportida., so'm            
114 Havo transportida., so'm 23300 38900 54300 93500 132500 171500
  Indoneziya 25600 42800 59700 102600 145200 187900
115 Er usti transportida., so'm            
116 Havo transportida., so'm 20800 35000 49100 84500 120100 155400
  Iordaniya 28200 47100 66000 113000 160300 207600
117 Er usti transportida., so'm            
118 Havo transportida., so'm 24700 41600 58800 100600 143000 185000
  Irok 27000 45200 63400 109500 154700 200600
119 Er usti transportida., so'm            
120 Havo transportida., so'm 34200 57500 80600 138300 195900 253800
  E'ron 38200 64000 89400 153300 217100 281300
121 Er usti transportida., so'm            
122 Havo transportida., so'm 25700 43600 61100 104900 148900 192700
  Yaman Respublikasi 33500 55900 78700 134800 191000 247400
123 Er usti transportida., so'm            
124 Havo transportida., so'm 21700 36300 51000 87600 124000 160800
  Kambodja 27600 45800 64200 109900 155700 201200
125 Er usti transportida., so'm            
126 Havo transportida., so'm 20400 34500 48100 82900 90200 152100
  Katar 20800 35000 49100 84500 120100 155400
127 Er usti transportida., so'm            
128 Havo transportida., so'm 20400 34500 48500 83100 118000 152600
  Hitoy 24700 41600 58500 100100 142100 183700
129 Er usti transportida., so'm            
130 Havo transportida., so'm 21200 35400 49700 84800 120300 155700
  Koreya HDR            
131 Er usti transportida., so'm 36900 61600 86500 147900 209700 271300
132 Havo transportida., so'm 41500 69600 97400 167100 236900 306500
  Koreya Respublikasi (Janubiy Koreya)            
133 Er usti transportida., so'm 30600 51600 71900 123100 174500 225600
134 Havo transportida., so'm 34700 58100 81500 140000 198500 256800
  Kuvayt            
135 Er usti transportida., so'm 25100 42000 58800 100500 142200 184200
136 Havo transportida., so'm 29100 48500 68000 116400 164800 213200
  Laos            
137 Er usti transportida., so'm 35800 59800 84100 144000 204100 263900
138 Havo transportida., so'm 35800 59700 83700 143700 203500 263500
  Livan            
139 Er usti transportida., so'm 24700 41600 58500 100100 142100 183700
140 Havo transportida., so'm 26700 45100 63100 108200 153300 198800
  Makao            
141 Er usti transportida., so'm 25700 43300 60800 104300 147600 191000
142 Havo transportida., so'm 26700 44700 62800 107900 152800 198000
  Malayziya            
143 Er usti transportida., so'm 16600 28300 39700 68000 96500 124500
144 Havo transportida., so'm 19900 33500 46800 80600 114300 147600
  Mal'div            
145 Er usti transportida., so'm 31900 53300 75000 128600 181900 235300
146 Havo transportida., so'm 38900 64900 91000 156400 221400 286900
  Mongoliya            
147 Er usti transportida., so'm 25600 43200 60700 104000 147400 190800
148 Havo transportida., so'm 32900 55300 77400 133000 188500 244100
  Nepal            
149 Er usti transportida., so'm 21800 36400 51600 88300 125200 162100
150 Havo transportida., so'm 20800 34700 48600 83200 118200 152800
  Ummon            
151 Er usti transportida., so'm 24700 41600 58800 100600 143000 185000
152 Havo transportida., so'm 29100 48600 68500 117300 166400 215400
  Birlashgan Arab Amirliklari            
153 Er usti transportida., so'm 19200 32100 45100 77100 109100 141100
154 Havo transportida., so'm 23300 38900 54300 93200 131800 170700
  Pakiston            
155 Er usti transportida., so'm 19900 33800 47300 81300 115400 149400
156 Havo transportida., so'm 25200 42300 59200 101700 143700 186200
  Papua-Yangi Gvineya            
157 Er usti transportida., so'm 36100 60700 84800 145300 206100 266900
158 Havo transportida., so'm 52000 86800 121800 208500 295600 382500
  Saudiya Arabistoni            
159 Er usti transportida., so'm 18600 31100 43800 75100 106500 137800
160 Havo transportida., so'm 23700 39900 55900 96500 136400 176800
  Singapur            
161 Er usti transportida., so'm 16500 27700 39300 67200 95300 123500
162 Havo transportida., so'm 21200 35600 49900 85700 121600 157300
  Suriya            
163 Er usti transportida., so'm 19900 33800 47100 81000 114900 148900
164 Havo transportida., so'm 24600 41200 57600 98800 140000 181200
  Tailand            
165 Er usti transportida., so'm 15500 25700 36100 61600 87600 113000
166 Havo transportida., so'm 17800 29900 41600 71500 101700 131300
  Tayvan'            
167 Er usti transportida., so'm 25100 42000 58800 100500 142200 184200
168 Havo transportida., so'm 31100 52500 73500 126100 179100 231800
  Timor            
169 Er usti transportida., so'm 16900 28600 40000 68900 97800 126500
170 Havo transportida., so'm 24050 40800 57200 97800 138700 179300
  Turkiya            
171 Er usti transportida., so'm 21700 36100 50600 86800 123400 159600
172 Havo transportida., so'm 24600 41200 57600 98800 140000 181200
  Filippin            
173 Er usti transportida., so'm 22800 37700 52700 90400 128100 165600
174 Havo transportida., so'm 28300 47300 66200 113400 160800 207900
  Shri Lanka            
175 Er usti transportida., so'm 21300 35600 49900 85700 121200 156900
176 Havo transportida., so'm 27600 46200 64600 111000 157300 203500
  Yaponiya            
177 Er usti transportida., so'm 27000 45100 63100 108200 153100 198500
178 Havo transportida., so'm 32900 55300 77400 133000 188500 244100
  AFRIKA va AMERIKA            
  Jazoir            
179 Er usti transportida., so'm 23900 40000 56300 96700 136800 177200
180 Havo transportida., so'm 28300 47300 66200 113500 161100 208400
  Angil'ya            
181 Er usti transportida., so'm 28200 46800 65700 112800 159600 206600
182 Havo transportida., so'm 28600 48000 67200 115400 163700 211800
  Angola            
183 Er usti transportida., so'm 27700 46700 65400 112300 159100 205900
184 Havo transportida., so'm 37700 63300 88800 152400 216100 279800
  Antigua va Barbuda            
185 Er usti transportida., so'm 23400 39400 55300 94900 134600 174500
186 Havo transportida., so'm 27600 46200 64400 110200 156400 202500
  Antil orollari            
187 Er usti transportida., so'm 32900 55300 77200 132900 188200 243600
188 Havo transportida., so'm 36400 61400 86100 147300 208500 269800
  Argentina            
189 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
190 Havo transportida., so'm 51600 86100 120100 205900 291500 377300
  Aruba            
191 Er usti transportida., so'm 23300 38900 54000 93000 131300 170200
192 Havo transportida., so'm 36900 61800 86700 148600 210600 272700
  Asunsyon            
193 Er usti transportida., so'm 17800 29900 41600 71400 101100 130900
194 Havo transportida., so'm 33000 55500 77700 133500 189000 244800
  Bagama orollari            
195 Er usti transportida., so'm 29500 49700 69600 119200 169000 218800
196 Havo transportida., so'm 33500 55800 77900 133900 189500 245300
  Barbados            
197 Er usti transportida., so'm 22100 37300 52000 89100 126100 163400
198 Havo transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
  Botsvana            
199 Er usti transportida., so'm 34500 57600 80900 138300 195900 253400
200 Havo transportida., so'm 44200 74000 103700 177700 251800 326000
  Beliz            
201 Er usti transportida., so'm 37700 63300 88400 152100 215500 279200
202 Havo transportida., so'm 39900 66600 93200 159800 226500 293000
  Benin            
203 Er usti transportida., so'm 23700 39900 55900 96500 136400 176800
204 Havo transportida., so'm 27600 46200 64400 110100 156300 201800
  Bermuda orollari            
205 Er usti transportida., so'm 33800 56400 79200 135700 192400 249000
206 Havo transportida., so'm 38400 64400 90100 154400 218800 283100
  Boliviya            
207 Er usti transportida., so'm 41600 69800 97800 167400 237100 306800
208 Havo transportida., so'm 51700 86700 121600 208400 295400 382100
  Braziliya            
209 Er usti transportida., so'm 22400 37400 52500 90100 127800 165500
210 Havo transportida., so'm 40800 68100 95400 163800 232300 300700
  Burkina Faso            
211 Er usti transportida., so'm 28300 47300 66200 113500 161100 208400
212 Havo transportida., so'm 35000 58800 82400 141400 200200 259100
  Burundi            
213 Er usti transportida., so'm 36900 61600 86500 148500 210000 271700
214 Havo transportida., so'm 41000 68600 96200 165000 233900 302900
  Venesue'la            
215 Er usti transportida., so'm 24700 41600 58500 100100 142100 183700
216 Havo transportida., so'm 39900 66700 93600 160800 227800 294700
  Gabon            
217 Er usti transportida., so'm 27600 46200 64600 110800 156900 203100
218 Havo transportida., so'm 40000 67000 93600 160800 227500 294300
  Gaiti            
219 Er usti transportida., so'm 19200 32100 45100 77100 109100 141100
220 Havo transportida., so'm 32400 54000 75700 129700 183700 238200
  Gayana            
221 Er usti transportida., so'm 22800 37700 52700 90400 128100 165600
222 Havo transportida., so'm 36300 61100 85700 146900 208400 269600
  Gambiya            
223 Er usti transportida., so'm 34700 58100 81300 139400 197300 255200
224 Havo transportida., so'm 38900 64900 91000 155900 221000 285700
  Gana            
225 Er usti transportida., so'm 28300 47300 66600 114300 161700 209600
226 Havo transportida., so'm 38900 64900 90900 155400 220200 285000
  Gvadelupa            
227 Er usti transportida., so'm 33500 55900 78400 134400 190300 246200
228 Havo transportida., so'm 46200 77100 107900 185500 262600 340300
  Gvatemala            
229 Er usti transportida., so'm 24600 41000 57500 98500 139500 180700
230 Havo transportida., so'm 35800 59800 84200 144700 204800 265100
  Gvineya            
231 Er usti transportida., so'm 29500 49700 69600 118800 168600 217800
232 Havo transportida., so'm 36300 61100 85700 146900 208400 269600
  Gvineya-Bisau            
233 Er usti transportida., so'm 41600 69800 97800 167600 237300 307300
234 Havo transportida., so'm 49900 83100 116600 199900 283400 366900
  Gonduras            
235 Er usti transportida., so'm 33500 55900 78700 135100 191500 247900
236 Havo transportida., so'm 41600 70100 98200 168400 238600 308800
  Grenada            
237 Er usti transportida., so'm 25700 43300 60800 104300 147600 191000
238 Havo transportida., so'm 29100 48600 68500 117300 166400 215400
  Grenlandiya            
239 Er usti transportida., so'm 25600 42800 59800 103100 145900 188900
240 Havo transportida., so'm 33800 56300 78900 135200 191800 248000
  Djibuti            
241 Er usti transportida., so'm 24100 40800 57200 98400 139400 180300
242 Havo transportida., so'm 29500 49900 69800 119600 169500 219300
  Dominika            
243 Er usti transportida., so'm 23400 39400 55200 94900 134600 174500
244 Havo transportida., so'm 28300 47300 66200 113400 160800 207900
  Dominika Respublikasi            
245 Er usti transportida., so'm 21800 36400 51100 87800 124200 161100
246 Havo transportida., so'm 30400 51000 71400 122500 173400 224500
  Misr            
247 Er usti transportida., so'm 26500 44200 61800 106300 150800 195300
248 Havo transportida., so'm 31100 52300 73300 125700 178100 230800
  Zair            
249 Er usti transportida., so'm 34700 58100 81500 140300 198800 257300
250 Havo transportida., so'm 43300 72500 102100 174900 248000 321100
  Zambiy            
251 Er usti transportida., so'm 25700 43300 60700 104000 147300 190500
252 Havo transportida., so'm 35800 59800 84100 144000 204100 263900
  Zimbabve            
253 Er usti transportida., so'm 29500 49900 70100 120100 170300 220600
254 Havo transportida., so'm 39400 65700 92000 158000 224000 289900
  Kamerun            
255 Er usti transportida., so'm 28300 47100 66000 113000 160200 207100
256 Havo transportida., so'm 36900 61800 86700 148900 211100 273300
  Kayman Orollari            
257 Er usti transportida., so'm 36400 61100 85700 146800 207900 269000
258 Havo transportida., so'm 37400 62800 88000 151200 214200 277600
  Kabo Verde            
259 Er usti transportida., so'm 25600 43200 60300 103600 146800 189800
260 Havo transportida., so'm 34200 57500 80300 137700 194900 252200
  Kanada            
261 Er usti transportida., so'm 39500 66100 92500 158700 224600 290900
262 Havo transportida., so'm 66200 110700 154700 265300 375700 486200
  Keniya            
263 Er usti transportida., so'm 25100 42000 59000 101700 143700 186300
264 Havo transportida., so'm 33000 55500 77700 133300 188900 244400
  Kolumbiya            
265 Er usti transportida., so'm 21300 35800 50100 86100 121800 157600
266 Havo transportida., so'm 38900 64900 90900 155400 220200 285000
  Komor Orollari            
267 Er usti transportida., so'm 24100 40800 56900 97400 138200 178800
268 Havo transportida., so'm 30600 51600 72000 123900 175500 227200
  Kongo            
269 Er usti transportida., so'm 23700 39700 55500 94900 134550 174200
270 Havo transportida., so'm 34700 58500 81900 140400 199200 257900
  Kot-d Ivuar            
271 Er usti transportida., so'm 27600 46200 64600 111200 157600 204100
272 Havo transportida., so'm 37300 62700 87600 150400 212900 275600
  Kosta-Rika            
273 Er usti transportida., so'm 35400 59200 82900 142200 201800 261600
274 Havo transportida., so'm 44600 74400 104300 178400 252900 327200
  Kuba            
275 Er usti transportida., so'm 24100 40300 56400 96900 137200 177700
276 Havo transportida., so'm 39900 66600 93200 159600 226100 292500
  Lesoto            
277 Er usti transportida., so'm 39400 66000 92300 158200 224500 290400
278 Havo transportida., so'm 42600 71200 99300 170300 241000 312300
  Liberiya            
279 Er usti transportida., so'm 20800 35000 49100 84500 120100 155400
280 Havo transportida., so'm 26700 44600 62300 106500 151100 195400
  Liviya            
281 Er usti transportida., so'm 28200 46800 65700 112800 159600 206600
282 Havo transportida., so'm 23400 39400 55000 93900 133300 172300
  Mavrikiy            
283 Er usti transportida., so'm 29100 49000 68600 118000 167100 216500
284 Havo transportida., so'm 32900 55000 77100 131800 186800 241700
  Mavritaniya            
285 Er usti transportida., so'm 35400 59200 82900 142200 201800 261600
286 Havo transportida., so'm 40800 68100 95300 163700 231800 300000
  Madagaskar            
287 Er usti transportida., so'm 34100 56400 79200 135700 192100 248800
288 Havo transportida., so'm 42800 71900 100600 172800 244800 317100
  Mayotta            
289 Er usti transportida., so'm 26700 44700 62700 107100 152000 196300
290 Havo transportida., so'm 13400 22800 31900 54500 77200 100100
  Malavi            
291 Er usti transportida., so'm 38400 64600 90400 155400 220200 285100
292 Havo transportida., so'm 42300 70500 98800 169300 239900 310300
  Mali            
293 Er usti transportida., so'm 30900 51700 72400 124000 175800 227500
294 Havo transportida., so'm 35400 59200 82900 142200 201800 261600
  Mariana orollari            
295 Er usti transportida., so'm 16300 27000 37700 64600 91500 118300
296 Havo transportida., so'm 30400 51100 71500 122700 174200 225400
  Mal'dviyskaya Respublika            
297 Er usti transportida., so'm 34700 58100 81300 139500 197600 255700
298 Havo transportida., so'm 38900 64900 91000 156400 221400 286900
  Martinika oroli            
299 Er usti transportida., so'm 42300 70700 99300 170700 241700 312900
300 Havo transportida., so'm 46200 77100 107600 184500 261600 338000
  Montserrat            
301 Er usti transportida., so'm 28200 46800 65700 112800 159600 206600
302 Havo transportida., so'm 28200 46800 65700 112800 159600 206600
  Marokash            
303 Er usti transportida., so'm 23700 39900 55800 95800 135700 175800
304 Havo transportida., so'm 28300 47300 66600 113800 161600 208900
  Meksika            
305 Er usti transportida., so'm 21300 35800 50100 86200 121900 158000
306 Havo transportida., so'm 38900 64900 91000 156400 221400 286900
  Mozambik            
307 Er usti transportida., so'm 37300 62300 86800 149100 211300 273400
308 Havo transportida., so'm 47100 78900 110200 189000 268100 346800
  Namibiya            
309 Er usti transportida., so'm 25700 43300 60800 104300 147600 191000
310 Havo transportida., so'm 41000 68600 96200 164800 233600 302100
  Nigeriya            
311 Er usti transportida., so'm 25200 42300 59200 101700 143700 186200
312 Havo transportida., so'm 35800 59700 83700 143700 203500 263500
  Niger            
313 Er usti transportida., so'm 25200 42600 59500 102100 144700 187100
314 Havo transportida., so'm 32100 53800 75400 129400 183600 237600
  Nikaragua            
315 Er usti transportida., so'm 28300 47300 66600 114400 162100 210000
316 Havo transportida., so'm 37700 63100 88300 151500 214800 277800
  Kayman Orollari (Brit.)            
317 Er usti transportida., so'm 36400 61400 86100 147400 208900 270400
318 Havo transportida., so'm 43600 73100 102100 174900 247900 320800
  Svyataya Elena oroli (Brit.)            
319 Er usti transportida., so'm 36400 61400 86100 147400 208900 270400
320 Havo transportida., so'm 39300 65000 91400 156700 221900 287200
  Panama            
321 Er usti transportida., so'm 26300 43800 61600 105800 150000 194100
322 Havo transportida., so'm 36300 60800 85500 146800 207900 269100
  Paragvay            
323 Er usti transportida., so'm 24600 41000 57500 98500 139500 180700
324 Havo transportida., so'm 41600 69800 97800 167400 237100 306800
  Peru            
325 Er usti transportida., so'm 25100 42000 58800 100500 142200 184200
326 Havo transportida., so'm 44200 73800 103600 177200 250900 324600
  Pue'tro- Riko            
327 Er usti transportida., so'm 19200 32100 44700 76700 108400 140400
328 Havo transportida., so'm 30400 51100 71500 122700 174200 225400
  Reyun'on            
329 Er usti transportida., so'm 45100 75400 105600 181000 256500 331900
330 Havo transportida., so'm 49000 82200 115300 197600 280200 362600
  Ruanda            
331 Er usti transportida., so'm 31100 52500 73500 126000 178800 231300
332 Havo transportida., so'm 35400 59200 83100 142600 202500 262000
  Senegal            
333 Er usti transportida., so'm 23900 40300 56400 96900 137700 177800
334 Havo transportida., so'm 34500 57900 81300 139500 197900 256100
  Sal'vador            
335 Er usti transportida., so'm 32100 53700 75000 128600 181600 235200
336 Havo transportida., so'm 36100 60700 84800 145300 206100 266900
  Svazilend            
337 Er usti transportida., so'm 29900 50100 70200 120800 171000 221900
338 Havo transportida., so'm 32400 54000 75700 129700 183700 238200
  Sent-Vinsent va Grenadin            
339 Er usti transportida., so'm 35000 58800 82400 141600 200600 259700
340 Havo transportida., so'm 35800 59700 83700 143700 203500 263500
  Sent-Kitsva Nevis            
341 Er usti transportida., so'm 32900 55000 76700 131600 186300 241000
342 Havo transportida., so'm 32900 55000 77100 132300 187100 242200
  Sent-Lyusiya (Santa Luchiya)            
343 Er usti transportida., so'm 29900 50100 70100 120100 170200 220200
344 Havo transportida., so'm 31900 53300 75000 128700 182400 236200
  Sent-P'er va Mikelon orollari            
345 Er usti transportida., so'm 42600 71200 99500 170700 241700 312700
346 Havo transportida., so'm 45800 76600 107100 183600 260000 336300
  S'erra-Leone            
347 Er usti transportida., so'm 30900 52000 72500 124500 176500 228400
348 Havo transportida., so'm 41500 69600 97200 166700 236200 305400
  Sudan            
349 Er usti transportida., so'm 31900 53300 74800 127800 181200 234500
350 Havo transportida., so'm 39300 65000 91400 156700 221900 287200
  San-Tome va Prinsipi            
351 Er usti transportida., so'm 18600 31600 44200 75900 107600 139500
352 Havo transportida., so'm 28900 48500 68100 116900 165600 214800
  Seyshel' Orollari            
353 Er usti transportida., so'm 28600 47800 66700 114800 162200 210200
354 Havo transportida., so'm 32500 54500 76700 131800 186800 242100
  Amerika Kushma Shtatlari 0          
355 Er usti transportida., so'm 24500 41600 58200 100000 142100 183800
356 Havo transportida., so'm 39200 65600 92300 158400 224500 290700
  Surinam            
357 Er usti transportida., so'm 16900 28600 40000 68900 97500 126500
358 Havo transportida., so'm 30600 51700 72400 124200 176200 228200
  Tanzaniya            
359 Er usti transportida., so'm 24100 40300 56400 96900 137200 177700
360 Havo transportida., so'm 33000 55500 77700 133300 188900 244400
  Terks va Kaykos Orollari (Brit.)            
361 Er usti transportida., so'm 27000 45200 63300 108400 153800 198900
362 Havo transportida., so'm 28600 48000 67000 114900 162900 210600
  Trinidad va Tobago            
363 Er usti transportida., so'm 30400 51000 71400 122200 172900 224000
364 Havo transportida., so'm 35400 59200 83100 142600 202500 262000
  Tunis            
365 Er usti transportida., so'm 19200 32400 45200 77400 110100 142200
366 Havo transportida., so'm 21800 36400 51600 88400 125500 162800
  Togo            
367 Er usti transportida., so'm 29900 50100 70200 120300 170700 220700
368 Havo transportida., so'm 34100 56900 79700 136900 194100 251400
  Tongo            
369 Er usti transportida., so'm 42600 71200 99500 170700 241700 312700
370 Havo transportida., so'm 52000 86700 121600 208000 294700 381400
  Uganda            
371 Er usti transportida., so'm 25700 43200 60300 103600 146500 189500
372 Havo transportida., so'm 32100 53700 75100 128700 182400 235700
  Urugvay            
373 Er usti transportida., so'm 31900 53300 75000 128600 181900 235300
374 Havo transportida., so'm 51700 86500 121200 208000 294700 381600
  Folklendskie (Mal'vinskie) ostrova            
375 Er usti transportida., so'm 28300 47300 66600 114300 161700 209600
376 Havo transportida., so'm 45500 76100 107000 183600 260000 336700
  Francuzskaya Gayana            
377 Er usti transportida., so'm 42600 71200 99300 170300 241000 312300
378 Havo transportida., so'm 46700 77900 109500 187700 265900 344200
  Francuzskaya Antiliya            
379 Er usti transportida., so'm 32900 55300 77200 132900 188200 243600
380 Havo transportida., so'm 36400 61100 85700 146800 207900 269000
  Central'no-Afrikanskaya Respublika            
381 Er usti transportida., so'm 34500 57600 80900 138300 195900 253400
382 Havo transportida., so'm 42000 70500 98800 169500 240400 311100
  Chad            
383 Er usti transportida., so'm 28200 47100 66000 113000 160300 207600
384 Havo transportida., so'm 33500 55900 78400 134600 190500 246900
  Chili            
385 Er usti transportida., so'm 24700 41500 58100 100000 141400 183000
386 Havo transportida., so'm 47100 78900 110200 189000 268100 346800
  E'ritreya            
387 Er usti transportida., so'm 28200 47100 66000 113000 160300 207600
388 Havo transportida., so'm 33800 56400 79200 135700 192400 249000
  E'fiopiya            
389 Er usti transportida., so'm 19800 33000 46700 80200 113400 146800
390 Havo transportida., so'm 25200 42600 59700 102600 145300 188200
  E'kvador            
391 Er usti transportida., so'm 28200 46800 65400 112300 158600 205800
392 Havo transportida., so'm 45800 76700 107500 184200 261000 337700
  E'kvatorial Gvineya            
393 Er usti transportida., so'm 19800 33000 46400 79700 112800 146100
394 Havo transportida., so'm 26300 43800 61400 105600 149400 193600
  Janubiy-Afrika Respublikasi            
395 Er usti transportida., so'm 25600 42800 59800 103100 146100 189000
396 Havo transportida., so'm 37700 63100 88300 151500 214800 277800
  Yamayka            
397 Er usti transportida., so'm 25700 43200 60300 103600 146500 189500
398 Havo transportida., so'm 32400 54000 75700 129700 183700 238200
  AVSTRALIYA            
  Avstraliya 0 0 0 0 0 0
399 Er usti transportida., so'm 26700 44600 62900 108000 153300 198400
400 Havo transportida., so'm 43800 73300 102200 175500 248800 322100
  Amerika Samoasi            
401 Er usti transportida., so'm 21700 36100 50600 86700 122700 158600
402 Havo transportida., so'm 53800 90100 126500 217000 307500 398100
  Vanae'tu            
403 Er usti transportida., so'm 41600 70100 98200 168400 238600 308800
404 Havo transportida., so'm 49000 82200 114900 197200 279500 361400
  Uollis va Futuna orollari            
405 Er usti transportida., so'm 57600 96500 134800 231400 327900 424500
406 Havo transportida., so'm 64200 107100 150400 257700 364900 472300
  Guam            
407 Er usti transportida., so'm 19200 32100 44700 76700 108400 140400
408 Havo transportida., so'm 30400 51100 71500 122700 174200 225400
  Zapadnoe Samoa            
409 Er usti transportida., so'm 41500 69300 96900 166100 235200 304500
410 Havo transportida., so'm 53800 90100 126500 217000 307500 398100
  Kiribati            
411 Er usti transportida., so'm 41600 69800 97800 167400 237100 306800
412 Havo transportida., so'm 52000 86800 121800 208900 295800 382900
  Kakos Orollari            
413 Er usti transportida., so'm 21700 36300 51100 87800 124500 161200
414 Havo transportida., so'm 34700 58100 81500 140000 198500 256800
  Marshall orollari            
415 Er usti transportida., so'm 19200 32100 44700 76700 108400 140400
416 Havo transportida., so'm 30400 51100 71500 122700 174200 225400
  Midue'y            
417 Er usti transportida., so'm 19200 32100 44700 76700 108400 140400
418 Havo transportida., so'm 17600 29300 41200 70500 100000 129200
  Nauru            
419 Er usti transportida., so'm 41600 70100 98200 168400 238600 308800
420 Havo transportida., so'm 50400 84200 118200 202700 287200 371700
  Niue'            
421 Er usti transportida., so'm 29300 49100 69300 118800 168600 218300
422 Havo transportida., so'm 26300 43800 61600 106000 150400 194400
  Yangi Zelandiya            
423 Er usti transportida., so'm 29100 48600 68100 116600 165100 213700
424 Havo transportida., so'm 46200 77100 107600 184500 261600 338000
  Yangi Kaledoniya            
425 Er usti transportida., so'm 56900 94900 133300 228700 324100 419600
426 Havo transportida., so'm 60700 101100 141600 242500 343900 444600
  Norfolk            
427 Er usti transportida., so'm 21700 36300 51100 87800 124500 161200
428 Havo transportida., so'm 35600 59500 83100 142600 202200 261700
  Pasha oroli            
429 Er usti transportida., so'm 24700 41500 58100 99500 141100 182500
430 Havo transportida., so'm 54300 91000 127700 219100 310300 402000
  Pitkern (Brit.)            
431 Er usti transportida., so'm 41600 70100 98400 168600 238900 309100
432 Havo transportida., so'm 48100 80900 113000 193700 274800 355600
  Rojdestvo oroli            
433 Er usti transportida., so'm 21700 36300 51100 87800 124500 161200
434 Havo transportida., so'm 18200 30900 43300 74800 105800 136900
  Kuk orollari            
435 Er usti transportida., so'm 29300 49100 69300 118800 168600 218300
436 Havo transportida., so'm 26300 43800 61600 106000 150400 194400
  Papua-Yangi Gvineya            
437 Er usti transportida., so'm 54000 90900 127100 217800 309000 400000
438 Havo transportida., so'm 57900 96700 135200 232300 328800 425800
  Solomon Orollari            
439 Er usti transportida., so'm 41600 70100 98200 168400 238600 308800
440 Havo transportida., so'm 49700 82600 115700 198500 281100 363700
  Tokelau            
441 Er usti transportida., so'm 29300 49100 69300 118800 168600 218300
442 Havo transportida., so'm 26300 43800 61600 106000 150400 194400
  Tuvalu            
443 Er usti transportida., so'm 41500 69300 96900 166100 235200 304500
444 Havo transportida., so'm 51700 86200 120600 206600 292800 379000
  Fiji            
445 Er usti transportida., so'm 39700 66000 92300 158200 224100 290300
446 Havo transportida., so'm 43600 73100 102300 175400 248300 321400
  Franciya Polineziyasi            
447 Er usti transportida., so'm 39700 66000 92300 158200 224100 290300
448 Havo transportida., so'm 59000 98500 138200 237100 335800 434700

 

Band
t/r

Poz.
t/r

Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, so'mda
              449  O'tkazilayotgan summa uchun pul mablag'larining pochta o'tkazmasini jo'natish   5% по курсу СПЗ
450 Ro'yhatdan o'tkaziladigan pochta jo'natmasi olinganligi to'g'risidagi xabarnoma uchun 800
451 Posilkani bermaslik to'grisidagi xabarnoma uchun 800
452 Jo'natilayotgan pochta jo'natmalari uchun, mo'ljallangan mamlakatda shaxsan qo'liga topshiriladigan posilkalarni ham hisobga olganda  (jo'natuvchining hoxishiga ko'ra), yoki oluvchining qo'liga ushbu jo'natmalar kelganligi to'grisidagi xabarnomani topshirish uchun 500
453  Buyurtmali jo'natmani shaxsan qo'liga topshirish uchun    500
 454 Jo'natuvchi tomonidan halqaro pochta jo'natmasini qidirish tog'risida berilgan ariza uchun   1000
455 Jo'natuvchi tomonidan pochta jo'natmasini qaytarish yoki manzili o'zgarganligi to'grisida berilgan ariza uchun 700
      Agar jo'natuvchi 452 va 453 poziciyalarda ko'rsatilgan xizmatlar telegraf yoki aviapochta orqali ko'rsatilishini hoxlasa, ushbu bandlarda, ko'rsatilgan pochta to'lovlariga so'zlarning aniq soni bo'yicha telegrammaning narxi yoki og'irligi 20g.gacha bo'lgan jo'natmani havo transporti orqali oddiy xatni jo'natish uchun olinadigan qo'shimcha haq qo'shiladi.             
456 Jo'natilayotgan posilkalarni tekshirishda bojxona rasmiyatchiligi uchun, har bir posilkaga 700
457 Jo'natilayotgan posilkalarni tekshirishda bojxona rasmiyatchiligi uchun, har bir mayda paketga 500
458 Xorijdan olinayotgan posilkalarni tekshirishda bojhona rasmiyatchiligi uchun, bojhona to'loviga tortiladigan, har bir posilkaga   1000
459 O'zbekistondan jo'natiladigan, og'irligi va e'lon qilingan qiymatidan, qaysi mamlakatga yuborilayotganligidan qat'i-nazar qiymati e'lon qilingan posilkalar uchun e'kspedicion yig'im 1400
  Izoh: Xalkaro pochta jo'natmalarini, posilkalarni o'rovlash va qayta o'rovlash, mayda paketlarni, banderol va posilkalarni saqlash, og'irligi 500g.dan ko'p bo'lgan mayda paketlarni uyiga etqazib berish, bojxona deklaraciyasini to'ldirish va boshqa shunga o'hshash qo'shimcha xizmatlar tariflari ichki ayriboshlashdagi o'hshash qo'shimcha xizmatlarning tariflariga ko'ra ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.