Increase size
Reset to Default
Decrease size

Kuryerlik xizmatlari

  • Pochta varaqchalarni еtkazib bеrish  (ichki va xalqaro);
  • Xatlarni еtkazib bеrish (ichki va xalqaro);
  • Banderollarni еtkazib bеrish (ichki);
  • Posilkalarni еtkazib bеrish (ichki va xalqaro);
  • Mahsus o’ralgan davriy nashrlarni еtkazib bеrish (ichki va xalqaro).