Increase size
Reset to Default
Decrease size

Объявления (24)

“O‘zbekiston pochtasi” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida xabarnoma

24.08.2021 y.

“O‘zbekiston pochtasi” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida xabarnoma

08.06.2021 y.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узбекистон почтаси»

08.06.2021 y.

“O‘ZBEKISTON POCHTASI” AKSIYADORLIK JAMIYATI AKSIYADORLARI DIQQATIGA!

30.04.2021 y.

“Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамияти Акциядорларининг ДИҚҚАТИГА!

16.12.2020 y.

“Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамияти Акциядорларининг ДИҚҚАТИГА!

30.10.2020 y.

“O‘zbekiston pochtasi” aksiyadorlik jamiyati АKSIYADORLАRINING DIQQАTIGА!

08.06.2020 y.

“O‘zbekiston pochtasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining DIQQATIGA!

07.11.2019 y.

"O‘zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining DIQQATIGA!

28.09.2018 y.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

17.07.2018 y.