Increase size
Reset to Default
Decrease size

Ichki xujjatlar

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING AXBOROT SIYOSATI TO’G'RISIDAGI NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING DIVIDEND SIYOSATI TO'G'RISIDA gi NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING «ICHKI NAZORAT TO'G'RISIDA»GI NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING IJROIYA ORGANI TO'G'RISIDA GI NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING “KUZATUV KENGASHI TO'G'RISIDA”GI NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» Aksiyadorlik Jamiyatining «MANFAATLAR ZIDDIYATI PAYTIDAGI XARAKATLAR TARTIBI TO'G'RISIDA»gi NIZOMI

14.06.2017 y.

«O‘ZBEKISTON POCHTASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI TAFTISH KOMISSIYASI TO'G'RISIDAGI NIZOMI

14.06.2017 y.