Increase size
Reset to Default
Decrease size

2.2.2. Xatlar

Band t/r Poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, transportda jo'natish uchun, so'mlarda
Er usti  Havo
2   Xatlar:*    
    Quyidagi og'irlikdagi oddiy xatlar:    
  1 20 g. gacha 3900 5100
  2 20 dan   100 g. gacha 9200 13900
  3 100 dan   250 g. gacha 24700 37000
  4 250 dan 500 g. gacha 52500 78900
  5 500 dan  1000 g. gacha 103500 155700
  6 1000 dan 2000 g. gacha 262100 385200
    Buyurtmali xatlar:  To'lov miqdori, so'mda
  7 og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab oddiy xatga kabi olinadi (er usti yoki havo transportida)         
  8 buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'i-nazar butun jo'natma uchun olinadi 21200
    Qiymati e'lon qilingan xatlar:  
  9 og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab oddiy xatga kabi olinadi (er usti yoki havo transportida)      
  10 buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'i-nazar butun jo'natma uchun olinadi 26600
  11  e'lon qilingan qiymat uchun haq - e'lon qilingan qiymatning har bir to'liq yoki to'liq bo'lmagan SDRsi uchun olinadi              5%  SDR kurs bo'yicha

*2019 йил 30 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 243- моддасига мувофиқ, почта маркаларини (коллекцион маркалардан ташқари), маркаланган откриткалар, конвертларни сотиш ҚҚСдан озод қилинган.