Increase size
Reset to Default
Decrease size

2.2.3. Bandеrollar

Band t/r Poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, transportda jo'natish uchun, so'mlarda Sekogram-malarni jo'natish uchun aviayig'im
Er usti  Havo
3   Banderollar:*
Quyidagi og'irlikdagi oddiy banderollar:
     
  1 20 g. gacha 3900 5100 1100
  2 20 dan   100 g. gacha 9200 13900 2000
  3 100 dan   250 g. gacha 24700 37000 4200
  4 250 dan 500 g. gacha 52500 78900 7700
  5 500 dan  1000 g. gacha 103500 155700 13900
  6 1000 dan 2000 g. gacha 262100 385200 22300
  7 Har bir keyingi to'liq yoki to'liq bo'lmagan 1000 g.uchun 48300 73200 8300
    Buyurtmali banderollar:      
  8 og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab butun jo'natma uchun oddiy banderolga kabi olinadi      
  9 buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'i-nazar butun jo'natma uchun olinadi  21200
  10 Sekogrammalarni  (ko'rlar uchun bo'rtib chiqqan shriftli bosma nashrlar) jo'natish uchun faqat aviayig'im olinadi. Og'irligi, buyurtma, jo'natma olinganligi to'grisidagi xabarnoma, shaxsan qo'liga topshirish, shuningdek ma'lumotlar to'plash uchun haq olinmaydi.      

*2019 йил 30 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 243- моддасига мувофиқ, почта маркаларини (коллекцион маркалардан ташқари), маркаланган откриткалар, конвертларни сотиш ҚҚСдан озод қилинган.