Topshirganlik haqidagi 119-shakldagi xabarnomaning oldi tomonini to’ldirish va rasmiylashtirish namunasi

Orqaga
Air Jordan