107-shakldagi ro’yxatni to’ldirish namunasi

Orqaga