1.2.1. Elektron pul o‘tkazmalari tariflari (QQS bilan birga)

Xalqaro pul o‘tkazmalarini qabulqiluvchi
pochta aloqasi ob’yektlari ro‘yxati

RЕSPUBLIKA IChIDAGI VA XALQARO XIZMATLAR UChUN

 №  Xizmat nomi  To‘lov miqdori
 1  Korxona va tashkilotlar tomonidan jo‘natiladigan elеktron pul o‘tkazmalari
 1.1  Pul o‘tkazmasi summasidan  10%
  Izoh: Korxona va tashkilotlar xodimlari hisobidan jismoniy shaxslar manziliga jo‘natiladigan (alimеnt va boshqa) elеktron pul o‘tkazmalari uchun pul o‘tkazmasi summasidan 6 foiz miqdorida haq to‘lanadi.
 2

 Aholi tomonidan jo'natiladigan xalqaro elektron pul o'tkazmalari(XEPO')

 

Pul o‘tkazmasi summasi: (so ‘mda):

 Avtomatlashtirilgan ish joylari o‘rtasida EPO‘ uchun to‘lov miqdori

 2.1

1 000 000 so'mgacha

 XEPO' summasidan  4%
2.2
1 000 001 so'mdan 2 000 000 so'mgacha
o'tkazmaning 1 000 000 so'mi uchun - 40 000 so'm  + o'tkazmaning 1 000 000 so'mdan ortgan qismidan  3,5%
2.3
2 000 001 so'mdan 3 000 000 so'mgacha
o'tkazmaning 2 000 000 so'mi uchun - 75 000 сўм  + o'tkazmaning 2 000 000 so'mdan ortgan qismidan 3%
2.4
3 000 000 so'mdan yuqori
o'tkazmaning 3 000 000 so'mi uchun - 105 000 so'm  + o'tkazmaning 3 000 000 so'mdan ortgan qismidan 2,5%
 3

 Aholi tomonidan jo‘natiladigan elеktron pul o‘tkazmalari (EPO‘)*

 

Pul o‘tkazmasi summasi: (so ‘mda):

 Avtomatlashtirilgan ish joylari o‘rtasida EPO‘ uchun to‘lov miqdori

 3.1            250 000 so‘mgacha  EPO‘ summasidan 6 foiz
3.2
250 001 so‘mdan 500 000 so‘mgacha
 o‘tkazmaning 250 000 so‘mi uchun - 15 000 so‘m o‘tkazmaning 250 000 so‘mdan ortgan qismidan 5 foiz
3.3
500 001 so‘mdan 2 000 000 so‘mgacha
 o‘tkazmaning 500 000 so‘mi uchun - 27 500 so‘m, o‘tkazmaning 500 000 so‘mdan ortgan qismidan 4 foiz 
3.4
2 000 000 so‘mdan yuqori
 o‘tkazmaning 2 000 000 so‘mi uchun - 87 500 so‘m o‘tkazmaning 2 000 000 so‘mdan ortgan qismidan 3 foiz 
Nike news