722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar).

722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar).
zoom Zoom image
722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar). 722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar). 722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar). 722-733.“O‘zbekiston arxitekturasi”(me’morchiligi) pochta markalar turkumi (kvartbloklar).

Turkum Toshkent, Buxoro, Xiva va Qo‘qon shaharlarining tarixiy obidalari tasviri tushirilgan 12 ta pochta markasi va 4 kupondan iborat. Pochta markalari bir necha rangda ishlangan. Ofset usulida bosilgan. Qog‘ozi oq silliq.

“Тоshkentning tarixiy obidalari”  to‘plami (кvartblok)
722 “Yunusxon maqbarasi”                        
723 “Baroqxon madrasasi”                         
724 “Abulqosim madrasasi”                       
“Buxoroning tarixiy obidalari”  to‘plami (кvartblok)
725 “Mirarab madrasasi”                           
726 “Chor Bakr me’moriy majmuasi”      
727 “Modarixon madrasasi”                       
“Xivaning tarixiy obidalari”  to‘plami (кvartblok)
728 “Qo‘shdarvoza”                                    
729 “Muhammad Rahimxon madrasasi”  
730 “Pahlavon Mahmud maqbarasi”         
“Qo‘qonning tarixiy obidalari”  to‘plami (кvartblok)
731 “Xudoyorxon saroyi”                            
732 “Daxmai shohon maqbarasi”               
733 “Norbo‘tabiy madrasasi”                     

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH