Increase size
Reset to Default
Decrease size

Pochta xizmatlari

  • Ichki va xalqaro xatlarni yеtkazib bеrish (oddiy, buyurtmali, qimmati e’lon qilingan);
  • Ichki va xalqaro pochta varaqchalarni yеtkazib bеrish (oddiy, buyurtmali);
  • Ichki banderollarni yеtkazib bеrish (oddiy, buyurtmali, qimmati e’lon qilingan);
  • Ichki va xalqaro sekogrammalarni yеtkazib bеrish (oddiy, buyurtmali);
  • Ichki va xalqaro posilkalarni yеtkazib bеrish (oddiy, qimmati e’lon qilingan);
  • Ichki va xalqaro mayda paketlarni yеtkazib bеrish (oddiy, buyurtmali);
  • Ichki va xalqaro mahsus o’ralgan davriy nashrlarni yеtkazib bеrish;
  • Ichki pul o’tkazmalarini yеtkazib bеrish (oddiy, telegraf va elektron);
  • Xalqaro pul o’tkazmalari (oddiy va elektron).